Privacy Verklaring

00. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Sebbie.info

Je leest op dit moment de privacy verklaring van sebbie.info. Sebbie.info is een hobby initiatief wat zich richt op het verzamelen van tips en tricks op het gebied de moderne communicatie middelen, zoals PC, Tablet, Smartphone en hun diverse besturingssystemen.

Sebbie.info verzamelt op geen enkele manier jouw persoonlijke gegevens. Je kunt je via deze site niet registreren etc.

Er is 1 uitzondering op de hele site te vinden en dat is het contact formulier.

02. Doel gegevens

01. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Sebbie.info via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je te kunnen beantwoorden zoals je naam en je e-mailadres

02 Analytics

De website van sebbie.info verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

03. Ontvangers

De gegevens doe sebbie.info ontvangt en verwerkt word beheerd d.m.v.:

Supreme Hosting
De email van sebbie.info wordt gehost bij Supreme Hosting. Als jij contact opneemt via de website of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Supreme Hosting.

04 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door sebbie.info, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met sebbie.info via mail of de website, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam en je e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

02. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door sebbie.info worden beheerd zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die gegevens openen zijn elk zelf vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt to alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekend dat jouw verbinding met de website van sebbie.info prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

06. Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij sebbie.info vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door sebbie.info. Je gegevens ontrent je a-mailadres kun je aanpassen door vanaf het veranderde mail adres naar ons te mailen.

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij sebbie.info vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Sebbie.info niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat sebbie.info jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@sebbie.info onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Sebbie.info verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een jouw belang, om je van een reactie te kunnen voorzien, op je vraag. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het kunnen beantwoorden van je email. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Sebbie.info je niet beantwoorden.

Sebbie.info behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer sebbie.info dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van sebbie.info te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@sebbie.info