Gmail instellen als POP-account in een e-mailprogramma

Gmail wordt meestal online via http://mail.google.com gelezen, maar het kan ook met een e-mailbeheerprogramma als Windows Live Mail of Outlook. Om het Gmail-account lokaal vanuit een e-mailprogramma te beheren, moeten de berichten met het POP-protocol worden gedownload. Dit gaat niet zonder slag of stoot, eerst moet namelijk in de online interface via het onderdeel Instellingen, tabblad Doorsturen en POP de optie POP worden geactiveerd (zie http://mail.google.com). Daarna kan in het e-mailprogramma een nieuw account worden aangemaakt:

  • Voer het Gmail-adres in als gebruikersnaam en de mailservers pop.gmail.com voor inkomende en smtp.gmail.com voor uitgaande e-mail.
  • Gebruik respectievelijk de poorten 995 en 465 voor een volgens het SSL-protocol versleutelde verbinding met de POP3- en SMTP-servers (deze instellingen kunnen bij de meeste e-mailprogramma’s via het tabblad Geavanceerd worden ingesteld).
  • Voor uitgaande e-mail is verificatie vereist, de daarvoor benodigde optie moet dus ook nog worden geactiveerd (in onderstaand voorbeeld gemaakt in Outlook op tabblad Servers, bij andere mailprogramma’s meestal op een apart tabblad).

LET OP: Bij Windows Live Mail moet op tabblad Servers de optie Aanmelden met leesbare tekstverificatie worden geactiveerd.

Foutcode 0x800CCC90 of 0x800CCC92

Is alles correct opgegeven maar wordt desondanks de foutcode 0x800CCC90 of 0x800CCC92 getoond dan is het noodzakelijk om expliciet toestemming te regelen voor het downloaden van e-mail. Open hiervoor de pagina https://www.google.com/settings/security (log zo nodig eerst in) en schakel bij onderdeel Accountrechten de optie Toegang voor apps met lagere beveiliging in.

Ontbreekt deze optie? Dan is de optie Authenticatie in twee stappen waarschijnlijk ingeschakeld (zie https://www.google.com/settings/security onder het kopje Inloggen). Bij deze tweestaps authenticatie wordt (ter voorkoming van misbruik van het Gmail-account) eenmalig om een op alternatieve wijze (bijvoorbeeld via SMS of de mobiele app) toegezonden code gevraagd. Heeft u de tweestaps authenticatiemethode nog niet geactiveerd dan is het aan te bevelen om dat zo snel mogelijk alsnog te doen!

Is authenticatie ingesteld voor het betreffende Gmail-account dan zal eerst via de webinterface, onderdeel Inloggen, optie App-wachtwoorden een uniek wachtwoord voor het betreffende e-mailprogramma aangemaakt moeten worden. Selecteer hier E-mail en Anders (aangepaste naam)en wijzig het veld vervolgens in iets herkenbaars zoals de naam van het e-mailprogramma.

Vervolgens wordt voor het betreffende e-mailprogramma (app) eenmalig een uniek 16-letterig wachtwoord gegenereerd. Selecteer dit wachtwoord met de muis (negeer de spaties) en kopieer deze met de toetscombinaties CTRL-C en CTRL-V naar het veld voor het wachtwoord in het betreffende e-mailprogramma. Hierna moet de e-mail van Gmail in elk willekeurig e-mailprogramma probleemloos beheerd kunnen worden. Het is niet nodig dit wachtwoord te onthouden, het kan immers altijd weer opnieuw worden aangemaakt!