Eraser

Als u een programma kunt gebruiken om verloren gegane bestanden mee te herstellen, dan kunnen anderen dat ook. En ook u hebt wellicht bestanden op uw pc staan die niet voor ieders ogen bestemd zijn.

Van dergelijke bestanden wilt u dan ook zeker zijn dat niemand anders daar inzage in krijgt. Bijvoorbeeld wanneer u uw pc verkoopt of weggooit.

Een programma dat u helpt om bestanden zodanig van uw pc te wissen dat ze niet langer te herstellen zijn is het programma Eraser.

Ook het programma Eraser is gratis te downloaden. En wel hier: https://eraser.heidi.ie/download/