Tips voor het installeren van onderdelenupdates

Hoewel de installatie van een onderdelenupdate bij de meeste gebruikers probleemloos verloopt, kan het helaas ook goed fout gaan! Zo veroorzaakte de April 2018 Update in enkele gevallen serieuze opstartproblemen, en ook nu met de nieuwe Oktober 2018 Update ging het weer mis: een kleine groep gebruikers raakte door de installatie persoonlijke bestanden kwijt. Dit probleem deed zich onder andere voor wanneer de mappen voor persoonlijke bestanden waren verplaatst (van C:\Gebruikers\inlognaam naar bijvoorbeeld een andere partitie) zonder daarbij ook de daarin opgeslagen bestanden te verplaatsen. Vrij uniek en ongebruikelijk dus, maar het verlies van bestanden is voor de betreffende gebruikers niettemin een ramp. Microsoft had daarom besloten de distributie van de Oktober 2018 Update tijdelijk stil te leggen. Inmiddels is het probleem opgelost en wordt de update weer aangeboden via de pagina www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 en via Windows Update (Instellingen, onderdeel Bijwerken en beveiliging, sub Windows Update, knop Naar updates zoeken).

De problemen die zich bij de installatie van de reeds verschenen onderdelenupdates hebben voorgedaan, hebben bij mij geresulteerd in de volgende inzichten:

 • Wacht op de automatisch aangeboden installatie
  De ervaring leert dat onderdelenupdates bij de introductie nog steeds ernstige bugs kunnen bevatten, het advies is daarom te wachten totdat de update automatisch via Windows Update wordt aangeboden (laat je dan ook niet verleiden door bij Windows Update op de knop Naar updates zoeken te klikken!). Dit kan enkele maanden duren, de update wordt echter alleen aangeboden als uit statistieken van andere gebruikers met vergelijkbare hard- en software blijkt dat dit hoogstwaarschijnlijk geen problemen zal gaan geven.
 • Zorg voor voldoende vrije schijfruimte
  Om een onderdelenupdate succesvol te installeren, is volgens Microsoft minimaal 10 GB aan vrije schijfruimte nodig. Veel oudere computers zullen hier niet aan kunnen voldoen… Maak eventueel ruimte vrij om problemen tijdens de installatie van een onderdelenupdate te voorkomen.
 • Verwijder zelf geïnstalleerde beveiligingssoftware
  De installatie van de April 2018 Update zorgde voor opstartproblemen bij computers die voorzien waren van een beveiligingspakket. Het advies is daarom deze software voorafgaande aan de installatie te verwijderen. Sterker nog, Windows 10 is al uitgerust met Windows-beveiliging (voorheen Windows Defender): uit menig test blijkt dat deze tegenwoordig goed presteert en voor de gemiddelde gebruiker voldoende beveiligt. Het is dus maar de vraag of de meerwaarde van een alternatief beveiligingspakket opweegt tegen de problemen die het bij de installatie van een onderdelenupdate kan veroorzaken!
 • Gebruik geen geavanceerde tweaktools
  De installatie van de Oktober 2018 Update heeft er bij enkele gebruikers voor gezorgd dat ze persoonlijke bestanden zijn kwijtgeraakt. Omdat het een ongebruikelijke, onvolledig uitgevoerde tweak betrof, had Microsoft er gewoonweg geen rekening mee gehouden. Hoewel het dit keer een uniek probleem betrof, kan je je afvragen of het wel verstandig is om Windows zodanig te verbouwen dat deze teveel gaat afwijken van hetgeen Microsoft zelf had bedacht. Met de snelheid waarmee onderdelenupdates worden uitgebracht, is het gewoonweg niet mogelijk om met alle mogelijke problemen rekening te houden. Het is dan ook maar de vraag of het met de halfjaarlijkse onderdelenupdates van Windows wel verstandig is om geavanceerde tweaktools te gebruiken. Ik vermoed namelijk dat ze vroeg of laat, net als cleantools, voor meer problemen zorgen dan dat ze oplossen! Daar komt bij dat bij de installatie van een onderdelenupdate (tot ongenoegen van menig gebruiker…) veel tweaks weer ongedaan worden gemaakt. Tweaks waarvan de toegevoegde waarde duidelijk is, kan je uiteraard wel gewoon toepassen.
 • Maak een back-up van je persoonlijke bestanden
  De recente perikelen maken maar weer duidelijk dat het noodzakelijk is om regelmatig (en in ieder geval voorafgaande aan grote systeemwijzigingen) een back-up van je persoonlijke bestanden te maken. Maar dat deed elke doorgewinterde SchoonePC-fan natuurlijk al 🙂

Privacy-instellingen setup Oktober 2018 Update

Nadat de installatie van de Oktober 2018 Update is afgrond, volgen een aantal vragen die zijn gerelateerd aan de privacy. De eerste privacygerelateerde vraag gaat over het delen van de activiteitengeschiedenis over meerdere computers, een nieuwe optie in de Oktober 2018 Update. De activiteitengeschiedenis laat recente activiteiten op de tijdlijn zien, zodat ze snel hervat kunnen worden. Dankzij een koppeling aan het Microsoft-account kan de activiteitengeschiedenis in de cloud worden opgeslagen zodat de tijdlijn ook op andere aan het Microsoft-account gekoppelde apparaten geraadpleegd kan worden. Is het opslaan in de cloud niet gewenst dan kan dit met de knop Neeworden voorkomen. De instellingen van de activiteitengeschiedenis zijn achteraf altijd nog aan te passen via Instellingen, onderdeel Privacy, sub Activiteitsgeschiedenis.

Activiteitengeschiedenis tijdlijn (setup Windows 10 Oktober 2018 Update)

De overige privacygerelateerde vragen gaan o.a. over spraakherkenning, locatiegegevens, handschrift- en typeherkenning, het verzenden van gegevens naar Microsoft en de reclame-id. Door bij elk item de onderste optie te kiezen, wordt qua privacy de veiligste keuze gemaakt maar zal je in sommige gevallen beperkt worden in de mogelijkheden. Twijfel je dan helpt de informatie op de website wellicht nog bij het maken (of terugdraaien) van een keuze.