Gebruikers toevoegen

Bij Instellingen / Accounts/ Familie en andere gebruikers kun je andere gebruikers toevoegen aan het systeem. Wanneer je bij Uw Familie gebruikers toevoegt, zijn er opties voor ouderlijk toezicht beschikbaar. De familie wordt ook eventueel gekoppeld aan de Microsoft-accounts, zodat de opgelegde regels en instellingen ook op andere apparaten van toepassing zijn. Bij Andere gebruikers kun je meerdere gebruikers toevoegen. Microsoft probeert agressief Microsoft-accounts te koppelen als je op Iemand anders aan deze pc toevoegen drukt. Wil je (nog) een lokaal account aanmaken, kies vervolgens dan voor De persoon die ik wil toevoegen heeft geen e-mailadres, vul in het opvolgende scherm geen gegevens in, en kies Gebruiker zonder Microsoft-account toevoegen. Kies een naam en (optioneel) wachtwoord en druk op Volgende.

Gebruikers toevoegen